MEDLEM


DSC_0012   DSC_0009

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger en andel av en bostadsrättsförening. Med andelsägandet följer en rätt att nyttja en bostad, en så kallad bostadsrätt. Du äger alltså inte själva bostaden, du är delägare i en förening.

Du har fler rättigheter och skyldigheter än att bo i hyresrätt. Sammanfattningsvis kan man säga att du får göra det mesta i din lägenhet men i många situationer måste du ändå ansöka om lov hos styrelsen.

Stadgar
Stadgarna reglerar allt i föreningen och för medlemmarna, man kan säga att stadgarna är våra lagar. Alla stadgarna är viktiga men är lyfter vi fram några av de viktigaste.

För att vara medlem måste man stadigvarande bo här. Det är viktigt för oss att vi har närvarande och engagerade medlemmar. Vi tillåter inte ägande om man inte bor här. Tillfälligt kan man bo på annan adress men avsikten skall vara att flytta hem inom rimlig tid. Det är också den principen som gäller vid uthyrning i andra hand. Vi tillåter uthyrning i högst två år på en tioårsperiod om det inte finns särskilda skäl för längre tid.

På föreningsstämma utser medlemmarna en styrelse som företräder medlemmarna. Styrelsens uppgift är att förvalta fastigheterna. Till sin hjälp har styrelsen oftast en rådgivare, en så kallad fastighetsförvaltare. Styrelsen har det yttersta ansvaret och fattar nästan alla beslut åt medlemmarna. Vissa mycket speciella och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämma.

Årsavgift
I en bostadsrättsförening betalar man inte hyra. Istället betalar man en avgift som skall täcka föreningens kostnader för drift, underhåll och reparationer av fastigheterna och byggnaderna. Avgiften kallas årsavgift men betalas månadsvis,

Det finns inget vinstintresse i en bostadsrättsförening och därför kommer avgiftens storlek att motsvara de kostnader som föreningen har.

Som medlem är det viktigt att förstå sambandet: Genom att hjälpas åt i föreningen kan vi få en god ekonomi och välskötta fastigheter och därmed kan vi hålla avgifterna låga, vilket ökar värdet på din lägenhet.

Försäkring
Brf Plogen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheterna. Föreningen har också en försäkring som kallas bostadsrättstillägg för tätskikt i våtrum. Däremot täcker inte denna försäkring lägenheterna.

Därför är det viktigt att medlemmarna har hemförsäkring, som skyddar möbler och annan inredning och mot brott.

Bredband
Alla lägenheter har bredband (100 Mbit) via Com Hem:s tre hål i väggen. Detta ingår i månadsavgiften. Alla lägenheter är också bredbandsanslutna via fiber. Anslutningarna via fiber är utförda av Bredbandsbolaget. Om du vill ha bredband via dessa uttag så kan du kontakta Bredbandsbolaget för mer information om installationskostnader och månadskostnader.

Kabel-TV
Vi är anslutna till Com Hem och kostnaden ingår avgiften. Föreningen betalar för basutbudet. Om du vill veta vad som ingår i basutbudet eller om du vill ha information om tilläggsutbud, vänligen kontakta Com Hem.

Om du hellre vill titta på naturen eller staden så börjar vägen till utkiksplatsen bara 10 m från husen.

Andrahandsuthyrning
Ansökan om uthyrning i andra hand görs på Mitt Riksbyggen.

Styrelsen beviljar normalt ansökningar om uthyrning om avsikten är att flytta hem inom rimlig tid. För uthyrning i andra hand av bostadsrätt gäller i princip samma regler som för uthyrning av hyresrätt.

Som bostadsrättsföreningen har vi stort intresse att som möjligt alla medlemmar bor i sina lägenheter. Det är viktigt att du som hyr ut din lägenhet i andra hand ser till att den som hyr lägenheten är införstådd med de krav som följer med boende i bostadsrätt, även som andrahandshyresgäst. Det är också mycket viktigt att uppmärksamma att det är den medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand fortfarande har huvudansvaret för sina skyldigheter gentemot föreningen. Andrahandshyresgästen är medlemmens egen hyresgäst, inte föreningens. Detta innebär till exempel att det är medlemmens ansvar att se till att avgifter betalas in och att denne är ansvarig för eventuella skador.

Normalt beviljas en ansökan för en tid om ett år. Därefter får medlemmen inkomma med en ny ansökan. Denna praxis är inte bara ett sätt för styrelsen att hålla sig informerad, utan är också ett skydd för den enskilde medlemmen eftersom för långvarig uthyrning, normalt två år i följd, kan leda till att den som hyr lägenheten i andra hand kan få besittningsskydd.

Om andrahandsuthyrningen ska pågå längre tid än två år i följd är det därför lämpligt att bostadsrättshavaren ser till att den som skall hyra lägenheten undertecknar ett avtal om avstående av besittningsrätten. Ett sådant avtal måste godkännas av hyresnämnden för att vara gällande.

Uthyrning i andra hand måste sägas upp tre månader innan avflyttning även om man avtalat om en fast hyrestid.

Renovering
När det är dags att renovera så kan det vara mycket att tänka på så här kommer några tips på vad som måste göras innan du kan sätta igång. Styrelsen är generellt positiv till underhåll av våra lägenheter så det är bara att fråga om du är osäker kring något. I övrigt gäller:

  • Vissa åtgärder kräver tillstånd från styrelsen.

 

 

  • Om du behöver tillstånd från styrelsen använd blanketten ”Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet” och skickar den till styrelsen@plogen.se.
  • Prata med dina grannar och berätta att du har för avsikt att renovera och att det kommer låta lite extra en period framöver men att det är övergående.
  • Kolla upp vilka regler som gäller, till exempel reglerna för våtrum ändras nästan varje år. Om du själv bygger om ditt badrum är det därför viktigt att du först sätter dig in i de senaste reglerna (se nedan). Vatten och elinstallationer SKALL utföras av fackman.

Läs styrelsens Renoveringstips innan du börjar arbetet, lycka till och hör av dig om du har några frågor eller om det uppstår några problem.

Behöver du söka bygglov eller göra bygganmälan, kolla på:  www.goteborg.se under ”Bygga&bo”. När du renoverar badrum själv ska det utföras enligt BKR:s gällande branschregler, www.bkr.se. När du anlitar hantverkare ska de ha en ansvarsförsäkring och vara behöriga enligt gällande branschregler. När ditt badrum är färdigt bör du kräva att få kvalitetsintyget ”Bilaga A” från plattsättaren. Alla rörarbeten bör utföras enligt ”Säker vatten”, se www.sakervatten.se

Överlåtelse
Det är viktigt att man som köpare noga besiktigar lägenheten och fastigheternas skick i övrigt samt kontrollerar föreningens ekonomi och fastighetsunderhåll. Dessa åtgärder är viktiga för att säkerställa om det är en bra investering eller ej.

Som säljare är det även viktigt att upplysa köparen om alla omständigheter du känner till om lägenheten och om föreningen. Vid överlåtelse tar vi ut en överlåtelseavgift som skall betalas av säljaren.

När en person köpt en bostadsrätt i föreningen skall denne ansöka om medlemskap. Ansökan skall skickas in tillsammans med kopior på överlåtelsehandlingarna. En ansökan om medlemskap behandlas normalt inom fyra veckor. Föreningen beviljar ansökan om medemsskap om sökanden inte har betalningsanmärkningar och i övrigt uppvisar sådan ekonomi att denne kan förväntas klara av att betala avgifterna till föreningen.

När medlemskapet är godkänt är det obligatoriskt att träffa styrelsen för att hälsas välkommen.,

Observera att alla medlemmar skrivit under en nyckelkvittens till föreningens allmänna utrymmen. Det är därför viktigt att se till att säljaren lämnar tillbaka dessa nycklar till föreningen samt att den nye medlemmen skriver på en motsvarande förbindelse. Lämpligast sker detta i samband med någon av föreningens expeditionstider.