KONTAKT


Styrelsen har normalt expeditionstider den första helgfria onsdagar i varje kalendermånad mellan klockan 18.00 – 18.45.

Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart bredvid entrédörrens insida. Om inte källardörren är uppställd var vänlig knacka hårt.
Vänligen respektera angivna tider eftersom styrelsen därefter normalt håller sitt månatliga styrelsemöte.

Övrig tid nås styrelsen enklast genom att skicka ett mejl till: styrelsen@plogen.se

Styrelsearbete i en bostadsrättsförening sker på kvällstid och helger.
Vi läser alla mejl och återkommer så snart som möjligt.

Om du som medlem upptäcker ett fel i tvättstugan eller i byggnaderna, till exempel trasiga lampor, kärvande dörrar, gör en felanmälan på Riksbyggens hemsida. Skicka gärna ett mejl för kännedom till styrelsen.