Kapitaltillskott


Styrelsen har bedömt att föreningen under 2024 behöver ett första kapitaltillskott om ungefär 130.000-170.000kr/lägenhet. Om ett drygt decennium kan det behövas ett andra kapitaltillskott om ungefär 160.000kr/lägenhet. Beslut om kapitaltillskott fattas av medlemmarna på föreningsstämma.