Extra föreningsstämma


Den 10 januari 2024 hölls extra föreningsstämma i Rambergskyrkan.

Innan stämman diskuterades bland annat föreningens ekonomi, tjänster vi köper, vattenläckan 25A, kommande stambyte samt underhållsplanen.

På stämman valdes ny styrelse.

Styrelsen meddelade att den avsåg att sänka föreningens förvaltningskostnader och revidera underhållsplanen så den bättre passade föreningens behov. Styrelsen skulle jobba efter ledstjärnan som återfanns i föreningens första stadgar från 1930-talet:

”…att verka för lägsta möjliga bostadspriser samt att propagera för god bostadsstandard.”

Styrelsen var medveten att modern språktolkning gjorde ledstjärnan något missvisande, men det var andemeningen styrelsen skulle ta fasta på.