Går du i renoveringstankar?


Styrelsen är positiv till underhåll av föreningens lägenheter. Vi vill dock påminna om att det finns vissa förändringar och åtgärder som kräver tillstånd från föreningen. Det kan till exempel vara en köks- eller badrumsrenovering eller flytt/rivning av vägg. Vissa åtgärder kräver, utöver föreningens godkännande, även ett bygglov. Här på hemsidan finns viktig information om ansvarsfördelning och vad du som boende behöver tänka på innan du sätter igång ett renoveringsarbete. Läs mer här.

Hör av dig till styrelse@plogen.se om du har några frågor!

Hälsningar
Styrelsen