Fasadreparation


Under hösten/vintern 2020-21 kommer vissa fasadreparationer att utföras. Det innebär att plåtslagare kommer att arbeta med våra fasader och att kran kommer att användas för att komma upp  till de övre våningarna. Styrelsen beklagar detta störningsmoment men det är nödvändigt med denna översyn av våra fasader. Efter översynen/reparationen så är planen att en fasadtvätt skall utföras.

Hälsningar
Styrelsen