Överlåtelser


Vid köp av bostadsrätt förvärvar man två saker, dels andelen i föreningen och dels själva nyttjanderätten till en av föreningens lägenheter. Det är viktigt att man som köpare noga besiktigar lägenheten och fastigheternas skick i övrigt samt kontrollerar föreningens ekonomi och fastighetsunderhåll. Dessa åtgärder är viktiga för att säkerställa om det är en bra investering eller ej.

Som säljare bör man i första hand överväga om man skall anlita en mäklare eller sälja själv. Det är också viktigt att se till att man har ett bra avtal som reglerar när köparen skall erlägga pengar och när denne skall få tillträde till lägenheten. Det är också viktigt att reglera när ansvaret för lägenheten och årsavgifter övergår på köparen. Styrelsen rekommenderar starkt att en auktoriserad mäklare anlitas vid försäljning. Flera potentiella köpare kan även ha detta som krav från sin bank för att få låna till lägenheten.

Som säljare är det även viktigt att komma ihåg att all försäljning av bostadsrätt måste redovisas till skattemyndigheten. Föreningen är också skyldig att lämna uppgifter om försäljningar till skattemyndigheten.

Vid överlåtelse tar vår ekonomiska förvaltare ut en överlåtelseavgift som skall betalas av säljaren.

När en person köpt en bostadsrätt i föreningen skall denne ansöka om medlemskap. Sådan ansökan skall skickas in till den ekonomiska förvaltaren tillsammans med kopior på överlåtelsehandlingarna. En ansökan om medlemskap behandlas normalt inom fyra veckor. Föreningen beviljar normalt alla ansökningar om medemsskap så länge som sökanden inte har betalningsanmärkningar och i övrigt uppvisar sådan ekonomi att denne kan förväntas klara av att betala avgifterna till föreningen.

Observera att alla medlemmar skrivit under en förbindelse såvitt avser nycklar till föreningens allmänna utrymmen. Det är därför viktigt att se till att säljaren lämnar tillbaka dessa nycklar till föreningen samt att den nye medlemmen skriver på en motsvarande förbindelse. Lämpligast sker detta i samband med någon av föreningens expeditionstider.