Försäkring


Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på själva fastigheterna. Däremot täcker inte denna försäkring själva lägenheterna, eller det inre som normalt faller under medlemmens ansvar.

Det är därför viktigt att du som medlem ser till att dels ha en vanlig hemförsäkring, som skyddar möbler och annan inredning och mot brott, samt ett särskilt tilläggsskydd för bostadsrätter, som t ex täcker vattenskador och andra liknande skador.