Medlemsavgifter


I en bostadsrättsföreningen betalar man inte hyra i vanlig mening. Istället betalar man en avgift som skall täcka föreningens kostnader för bland annat underhåll och reparationer av fastigheterna och byggnaderna.

Det finns inget vinstintresse i en bostadsrättsföreningen och därför kommer avgifternas storlek alltid att avspegla de kostnader som föreningen har. Styrelsens målsättning är att så långt möjligt undvika höjningar av medlemsavgifterna. Det är dock svårt att påverka en del kostnader. Andra kostnader kan man förändra, normalt genom att medlemmarna själva engagerar sig genom att till exempel sopsortera.

Som medlem i föreningen är det viktigt att förstå följande samband:
Genom att hjälpas åt i föreningen kan vi få en god ekonomi och välskötta fastigheter och därmed kan vi hålla avgifterna låga, vilket ökar värdet på din lägenhet!

Inbetalning av årsavgiften till föreningen sker antingen genom autogiro eller genom de inbetalningsavier som skickas ut av vår ekonomiska förvaltare. Notera att det därpå angivna bankgironumret endast kan användas för inbetalning av årsavgifterna då kontot endast accepterar betalningar med OCR-nummer.

För övriga inbetalningar vänligen se anvisningar under Ekonomi.