Fastighetsunderhåll


Föreningen har sedan 2020 ett avtal med Riksbyggen gällande fastighetsskötsel. Viss yttre och inre fastighetsskötsel har hanterats och hanteras fortsättningsvis av inhyrda fastighetsskötare. Inre underhåll av fastigheterna (ej medlemmarnas lägenheter), såsom byte av glödlampor eller om du upptäcker att någonting behöver lagas, vänligen se Felanmälan.

För att fastigheterna ska må bra och fungera väl i framtiden har föreningen låtit upprätta en underhållsplan som reglerar planerat underhåll. Genom att följa en underhållsplan kan föreningen vara säker på att tillräckligt mycket pengar sätts av för framtida underhåll och därmed säkra ett ekonomiskt välmående även i framtiden.

Utöver planerat fastighetsunderhåll så uppkommer ibland även behov av löpande underhåll då något går sönder och behöver lagas. Sådant underhåll ingår inte i underhållsplanen utan följs upp kontinuerligt i samband med årsredovisningen.

Här kommer en överblick över genomfört underhåll:

 1. Elinstallationer i lägenheterna (1981)
 2. Fasadrenovering (1983-85)
 3. Fönsterbyte till 3-glas (1983-85)
 4. Stamrenovering (1981-92)
 5. Badrumsrenoveringar (1981-92)
 6. Byte yttertak (papp/läkt och tegel) (1985)
 7. Renovering av tvättstugor (2004)
 8. Gårdsmiljö helt omgjord (2008)
 9. Trapphusrenovering (målning, golv och LED-armaturer) (2012)
 10. Fasadtvätt (2012)
 11. Renovering/utbyte av gamla elsystem i vinds- och källarutrymmen samt nya armaturer på vindarna (2013)
 12. Brandöversyn av elsystem i samtliga fastigheter (2013)
 13. Gavel på hus 25 renoveras i samband med att lokalen byggs om till lägenhet (2013)
 14. Nytt styrsystem (EnReduce) för värmesystemet installerades för energibesparing (2013)
 15. Ny styrning av utvalda källarbelysningar för energibesparing (2014)
 16. Renovering av entrétak (2014-2015)
 17. Renovering av puts- och betongskador på socklar och trappor (2014-2015)
 18. Miljöbelysning i trapphus (2020)