Revision


Förutom den löpande ekonomiska bokföring och redovisning som vår ekonomiska förvaltare utför för föreningens räkning, har föreningen även anlitat en extern auktoriserad revisor. I många föreningar är det vanligt att man istället för auktoriserade revisorer har så kallade lekmannarevisorer. Sådan revisor kan vem som helst vara, oberoende av om man har någon kunskap om bokföring eller revision överhuvudtaget. Ofta är det någon eller några av föreningens medlemmar som är lekmannarevisorer. Styrelsen anser att det är av stort värde för både styrelsen och föreningens medlemmar att en auktoriserad revisor utför den externa revisionen eftersom denna revisor är både kvalificerad och opartisk. Det ger trygghet åt alla att ekonomin i föreningen sköts på ett godtagbart sätt och är utsatt för granskning av fackman.

För närvarande är anlitar föreningen KPMG som revisor.