Ekonomi


ekonomi

Föreningens löpande ekonomiska hantering sköts av Riksbyggen. I princip all praktisk hantering av föreningens ekonomi hanteras av Riksbyggen på uppdrag av styrelsen. Det är alltså fortfarande styrelsen som är ansvarig för föreningens ekonomi men det är Riksbyggen som sköter all bokföring och redovisning. Det är också Riksbyggen som upprättar årsredovisningarna.

För enskilda medlemmar innebär det att alla frågor om avgifter i första hand skall ställas till Riksbyggen. De hanterar alla frågor om löpande avgifter till föreningen, avgifter vid försäljning och pantförskrivning samt övriga frågor som rör medlemmarnas ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen. Information om vart ni skall vända er finns på Riksbyggens hemsida (klicka på länken ovan).

Vänligen observera att Riksbyggen tar ut en överlåtelseavgift som betalas av säljaren och även en avgift vid pantförskrivning.

Alla dokument och ansökningar som gäller försäljning och pantförskrivning skall skickas till Riksbyggen och inte till styrelsen.

Föreningen har två bankgironummer. Det bankgironummer som finns förtryckt på de inbetalningsavier som skickas ut av Riksbyggen kan endast användas för inbetalning av avgifter eftersom man måste ange OCR-nummer.

Alla andra inbetalningar till föreningen än de som avser årsavgifter skall göras på bankgironummer 5686-2154 och kan ske antingen genom användande av inbetalningsavi eller via internet. Var noga med att ange vad inbetalningen avser i det därför avsedda textfältet.