Bopärm


Varje lägenhet i vår förening har fått en bopärm där det finns information om föreningen och närområdet. Tanken är att pärmen förutom att bidra med information även skall vara den plats där information om lägenheten sparas. Det kan till exempel vara köpekontrakt, dokumentation från renoveringar och annat som är klokt att spara för att säkra värdet på lägenheten. Bopärmens allmänna information finns även här på hemsidan i elektroniskt format. Glöm inte att lämna in pärmen till styrelsen när du ansöker om utträde ur föreningen vid en eventuell försäljning. Nedan återfinner du bopärmens innehåll:

sopsortering 3   20121028_133059