Fastigheterna


188786_Rambergsv25B_1023   188786_Rambergsv25B_1024

Föreningens tre flerbostadshus är uppförda på fastigheterna Brämaregården 1:9 (27A-D), 1:10 (25A-D), och 1:11 (23A-D). Fastigheterna ägs i sin helhet av föreningen och är alltså inte föremål för arrende.
De tre bostadshusen är i allt väsentligt mycket lika varandra. Varje hus har fyra uppgångar A-D med vardera tre våningsplan med två lägenheter, eller sammanlagt sex lägenheter per uppgång.

Totalt omfattar de tre bostadshusen 72 medlemslägenheter fördelat på 3 ettor, 57 tvåor och 12 treor. Inga lägenheter upplåtes med hyresrätt.

Husen är byggda 1937 och 1938 och är av typen landshövdingehus vilket innebär att källare och nedersta våningen har bärande väggar av betong och tegel medan plan 2 och 3 utgörs av trästomme. Detta indikeras även av fasadernas utseende utvändigt.

För att fastigheterna ska må bra och fungera väl i framtiden har föreningen upprättat en underhållsplan som reglerar planerat underhåll. Genomförda renoveringar beskrivs utförligare under fastighetsunderhåll.