Stadgar


En bostadsrätts grundläggande regelverk är dess stadgar. I stadgarna regleras förhållande mellan föreningen, styrelsen och medlemmarna. Läs därför gärna igenom stadgarna som nyinflyttad så vet du vad som gäller i just vår förening.

Stadgarna finner du här.