Välkommen på städdag i föreningen!


Var: Vi träffas vid grillplatsen mellan Rambergsvägen 25-27.
När: Lördag 17 oktober 2020, kl. 10-12.       

Nu är det dags för höstens städdag och vi ser fram emot god uppslutning. Med tanke på att det fortfarande är en pandemi som råder, är det viktigt att vi alla håller avstånd till varandra under dagen. Vid minsta symtom stannar man givetvis hemma. Program med uppgifter som skall utföras kommer att finnas tillgängligt på städdagen.

Har du av någon anledning inte möjlighet att deltaga på städdagen men önskar ändå att bidra till föreningen? Kontakta då styrelsen på styrelsen@plogen.se före städdagen och så kan du bli tilldelad en uppgift som kan utföras en annan dag i anslutning till städdagen.

Under helgen så kommer en container finnas tillgänglig precis som i våras.

Hälsningar
Styrelsen