Brf Plogen

Förslagslåda

Genom att fylla i formuläret nedan kan du skicka förslag till styrelsen. Det kan handla om allt du tycker skulle förbättra boendet i föreningen. När styrelsen sedan tar ställning till förslagen ser vi på hela föreningens intresse för detta förslag och jämför med kostnaden för genomförande. Föreningen är ju alla vi som bor här så kom med förslag på hur du vill förbättra ditt boende.

Vill du istället att alla medlemmar skall vara med och rösta kring ditt förslag så ska du skicka in det som motion (skriftligt förslag) till föreningsstämman som vanligtvis hålls någon gång melllan slutet av maj och slutet av juni månad. En sådan motion skall enligt föreningens stadgar vara styrelsen till handa per mail eller brev senast den 1:a februari men om styrelsen godkänner det kan du lämna den senare. Viktigast är att ditt ärende hinner komma med i kallelsen till stämman.

Det bästa sättet att påverka ditt boende och din investering i en andel i föreningen är ändå att delta i styrelsearbetet. Det utgår viss ersättning i förhållande till arbetsinsats och du får gärna anmäla intresse för styrelsearbete via brev eller mejl till styrelsen@plogen.se.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.