Expeditionstid


I februari månad 2023 är expeditionstiden den 8/2 kl 18-18.45.

Styrelsen har normalt expeditionstider den första helgfria onsdagar i varje kalendermånad mellan klockan 18.00 – 18.45.

Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart bredvid entrédörrens insida. Om inte källardörren är uppställd var vänlig knacka hårt.
Vänligen respektera angivna tider eftersom styrelsen därefter normalt håller sitt månatliga styrelsemöte och då inte har tid att ta hand om sådana saker som skall hanteras under expeditionstiden.

Praktiska ekonomiska frågor bör ställas direkt till vår ekonomiska förvaltare. Kontaktinformation finns på deras hemsida.

Vid akuta ärenden, vänligen kontakta styrelsen enligt publicerade kontaktuppgifter.

20130122_195220   20130122_195415
Styrelserummet ligger till vänster nedanför källartrappan i trapphus 27A