Brf Plogen

Styrelsen

Styrelsearbete i en bostadsrättsförening är för de allra flesta något som bedrivs på kvällstid efter ordinarie arbetstid. Styrelsen önskar därför att medlemmarna följer de riktlinjer som satts upp för kontakt med styrelsen. Som medlem är du alltid välkommen att diskutera eller fråga kring olika ämnen som rör boendet på föreningens expeditionstid varje månad.

Övrig tid nås styrelsen enklast genom att skicka ett mejl till: styrelsen@plogen.se

Styrelsen läser inkomna mejl dagligen och återkommer med svar så snart tillfälle ges. Har du ärenden av akut art och behöver komma i kontakt med styrelsen omedelbart nås vi enligt nedan per telefon. Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter:

Niclas Puhasmägi (ordförande)
Lennart Karlsson (vice ordförande) tfn: 031-3226346
Fredrik Forssberg (ordinarie)
Freddy Antonsson (ordinarie)
Nicholas Stålfors (ordinarie)
Rebecka Hagman (sekreterare)
Pontus Thorstensson (suppleant)
Fanny Nordström (suppleant)
Tove Björkdahl (suppleant)

Comments are closed.