Renovering


När det är dags att renovera så kan det vara mycket att tänka på så här kommer några tips på vad som måste göras innan du kan sätta igång. Styrelsen är generellt positiv till underhåll av våra lägenheter så det är bara att fråga om du är osäker kring något. I övrigt gäller:

  • Vissa åtgärder kräver tillstånd från styrelsen. Kontrollera i dokumentet ”Ansvarsfördelning”, under flik nummer 3 i Bopärmen eller här på hemsidan, vad du får göra utan tillstånd från styrelsen.
  • Om du behöver tillstånd från styrelsen använd blanketten ”Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet” som sitter i Bopärmen under flik nummer 5 eller fyll i den på hemsidan och skicka den till styrelsen@plogen.se.
  • Prata med dina grannar och berätta att du har för avsikt att renovera och att det kommer låta lite extra en period framöver men att det är övergående.
  • Kolla upp vilka regler som gäller, till exempel reglerna för våtrum ändras nästan varje år. Om du själv bygger om ditt badrum är det därför viktigt att du först sätter dig in i de senaste reglerna (se nedan). Vatten och elinstallationer bör dock alltid utföras av fackman på området.

Glöm inte att läsa styrelsens Renoveringstips innan du börjar planera arbetet, lycka till och hör av dig om du har några frågor eller om det uppstår några problem.

renovera   bygge

Bra information och gällande branschregler

Behöver du söka bygglov eller göra bygganmälan, kolla på:  www.goteborg.se under ”Bygga&bo”. När du renoverar badrum själv ska det utföras enligt BKR:s gällande branschregler, www.bkr.se.     När du anlitar hantverkare ska de ha en ansvarsförsäkring och vara behöriga enligt gällande branschregler. När ditt badrum är färdigt bör du kräva att få kvalitetsintyget ”Bilaga A” från plattsättaren. Alla rörarbeten bör utföras enligt ”Säker vatten”, se www.sakervatten.se