Brf Plogen

Ordningsregler

Styrelsen har antagit särskilda ordningsregler som gäller i föreningen. Avsikten är att klargöra för medlemmarna hur man förväntas uppträda gentemot föreningen och dess övriga medlemmar för att vi alla ska kunna trivas tillsammans. 

Läs föreningens ordningsregler här.

Comments are closed.