Ordningsregler


Styrelsen har antagit särskilda ordningsregler som gäller i föreningen. Avsikten är att klargöra för medlemmarna hur man förväntas uppträda gentemot föreningen och dess övriga medlemmar för att vi alla ska kunna trivas tillsammans. 

Läs föreningens ordningsregler här.