Mäklarinfo


För att försäljning och köp av lägenheter i vår förening skall gå smidigt har vi samlat ihop den viktigaste informationen här under mäklarinfo. I övrigt hänvisar vi till årsredovisningarna som finns publicerade här på hemsidan. På hemsidan kan mäklarna för övrigt hitta merparten av den information de behöver kring föreningens fastighetsunderhåll, ekonomiska förvaltning med mera. För övriga frågor skall i första hand föreningens ekonomiska förvaltare kontaktas.

I dokumentet Mäklarinfo har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna mäklare har kring vår förening.

För fyra stycken lägenheter i föreningen finns ett erbjudande om att köpa loss råvinden ovan deras respektive lägenhet, detta gäller gavellägenheterna på plan 3 i föreningens samtliga tre byggnader. Två lägenhet är redan ombyggd. Detta erbjudande övergår vid försäljning av lägenheten till den nya medlemmen och gäller tills dess styrelsen meddelar annat. Kontrollera därför erbjudandets giltighet vid försäljning av dessa lägenheter. Erbjudandet finns i sin helhet hos respektive lägenhetsinnehavare och skall tydligt redovisas för potentiella köpare av lägenheten vid försäljning. Kontakta gärna styrelsen för mer information kring detta.

20121028_132547   20121028_131926