Parkering


Föreningen förfogar inte över några egna parkeringar som våra medlemmarna  kan använda. Däremot finns möjlighet att parkera utan kostnad längs Rambergsvägen, som löper längs fastigheternas södra sida. Vänligen observera att det råder förbud att parkera under vissa tider på året på grund av städning. Vissa delar av vägen är också undantagna från fri parkering.

Förutom Rambergsvägen finns en mindre betalparkering belägen vid Östra Stilletorpsgatan, cirka hundra meter nordost om våra fastigheter. Där går det att parkera för en mindre avgift.

I övrigt finns möjlighet att kontakta omkringliggande bostadsrättsföreningar och dess medlemmar och fråga om man kan få hyra eventuellt lediga platser i deras parkeringshus.

183191_Rambergsvagen_25d_08   20121201_112507