Brf Plogen

Parkering

Föreningen förfogar inte över några egna parkeringar som våra medlemmerna kan använda. Däremot finns möjlighet att parkera utan kostnad längs Rambergsvägen, som löper längs fastigheternas södra sida. Vänligen observera att det råder förbud att parkera under vissa tider på året på grund av städning. Vissa delar av vägen är också undantagna från fri parkeing. Vänligen observera gällande skyltning för mer information. Vi ber er uppmärksamma att parkeringsbolagen ofta är här och ger böter till dem som inte följer skyltning. Det är alltså inte att rekommendera att ställa sig på andra platser än tillåtna, ens för kortare perioder.

Förutom Rambergsvägen finns en mindre betalparkering belägen vid Östra Stilletorpsgatan, cirka hundra meter nordost om våra fastigheter. Där går det att parkera för en mindre avgift.

I övrigt finns möjlighet att kontakta omliggande bostadsrätts- föreningar och dess medlemmar och fråga om man kan få hyra eventuellt lediga platser i dera parkeringshus.

183191_Rambergsvagen_25d_08   20121201_112507

Comments are closed.