Nyhet: Styrelsetelefon


Som medlem är du alltid välkommen att diskutera eller fråga kring olika ämnen som rör boendet på föreningens expeditionstid varje månad. Styrelsen har normalt expeditionstider den första helgfria onsdagen i varje kalendermånad mellan klockan 18.00 – 18.45. Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart bredvid entrédörrens insida. Om inte källardörren är uppställd var vänlig knacka hårt.

Du kan också skicka ett mejl till styrelsen@plogen.se. Sedan ett par veckor tillbaka är du som medlem också välkommen att ringa 0760-373836.