Brf Plogen

EXPEDITIONSTID MARS

I mars är expeditionstiden kl. 18:00-18:45 den 9e mars. Därefter följer som tidigare information första torsdagen i varje kalendermånad.

Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart bredvid entrédörrens insida. Om inte källardörren är uppställd var vänlig knacka hårt.
Vänligen respektera angivna tider eftersom styrelsen därefter normalt håller sitt månatliga styrelsemöte och då inte har tid att ta hand om sådana saker som skall hanteras under expeditionstiden.

Praktiska ekonomiska frågor bör ställas direkt till vår ekonomiska förvaltare. Kontaktinformation finns på deras hemsida.

Vid akuta ärenden, vänligen kontakta styrelsen enligt publicerade kontaktuppgifter.

Leave a Comment