Brf Plogen

BYTE AV BRANDVARNARE TORSDAG 16/6

Föreningen har under vårkanten beslutat att installera nya sammankopplade och centralstyrda brandvarnare i våra fastigheter. Varje hus kommer att ha sin egen central vilket betyder att utlöses brandlarmet i uppgång 25 A så kommer larmet även att utlösas i uppgång 25 D – detta för största möjliga säkerhet för alla medlemmar.

Under tidig kväll (från 16:00) torsdagen den 16/6 kommer personal från Nettobrand att befinna sig i våra fastigheter för att dels montera ner de gamla brandvarnarna och dels montera upp och koppla samman de nya. Man kommer även att behöva kontrollera att brandvarnarna fungerar som de ska vilket då innebär att det kommer tjuta i trappuppgångarna så vi ber att ni har överseende med detta.

Varma hälsningar,
Styrelsen
Brf Plogen

 

Leave a Comment