Brf Plogenpallkrage1

EXPEDITIONSTID MARS

I mars är expeditionstiden kl. 18:00-18:45 den 9e mars. Därefter följer som tidigare information första torsdagen i varje kalendermånad. Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart bredvid entrédörrens insida. … Continue Reading →


20121028_133611

NY EXPEDITIONSTID

Med start i mars 2017 har styrelsen ny expeditionstid – den första helgfria torsdagen i varje kalendermånad mellan klockan 18.00 – 18.45. Styrelserummet är beläget i källaren till 27A, nedgång omedelbart … Continue Reading →


526687__shining-fall_p

Brandvarnare-81526

Gullholmens hamn

Unknown

Föreningsstämma 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016 Brf Plogen Datum:           2015-06-16 Tid:                 19.00 Plats:               Rambergskyrkans församlingshem, Övre Hallegatan 27   Dagordning:   Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av stämmoordförande … Continue Reading →


depositphotos_1846283-Apple-orchard

untitled